موسسه حقوقی دهکده جهانی تابان

درباره ما

معرفی مؤسسه

با استعانت از خداوند متعال، مؤسسۀ حقوقی دهکدۀ جهانی تابان، در سال 1394 شمسی و با تأسی از یاران پاک و عدل گستران حقیقی منجی عالم بشریت، در جهت خدمت رسانی به عموم مردم، از هر قشر و فرهنگ و ملیّت و زبان، تحت شمارۀ 37115 در ادارۀ ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری کشور جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است و مفتخر است که با مساعدت و همکاری مجرب ترین و با سابقه ترین وکلای دادگستری، با تسلط کامل به زبانهای فارسی – انگلیسی، فرانسه و عربی با بهره گیری از بهترین مشاوران حقوقی در زمینه های داخلی و بین المللی به ارائۀ خدمات حرفه ای حقوقی می پردازد. اهم موضوعات مورد فعالیت برابر اساسنامۀ مؤسسه عبارتند از:

الف ـ ارائۀ خدمات حقوقی از قبیل مشاوره در کلیۀ امور حقوقی و دعاوی از هر نوع، اعم از حقوقی و کیفری و غیره.

ب ـ انجام وکالت در کلیۀ مراجع قضایی و غیرقضایی داخلی و خارجی اعم از تمامی دادسراها و دادگاهها، شوراهای حل اختلاف، مراجع اداری، مالی، انتظامی، ثبتی، شهرداریها و کمیسیونهای آن، دادگاههای انقلاب اسلامی، نظامی، مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی، مراجع مالیاتی و کمیسیونهای آن، هیأتهای رسیدگی تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیوان عدالت اداری و سایر مراجع مرتبط.

ج ـ ارائه کلیه خدمات حقوقی و مشاوره ای و انجام امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی و از طرف ایرانیان در مراجع بین المللی و دادگاهها و مراجع قضایی کشورهای مختلف مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوق بین الملل.

دـ قبول داوری به هر قسم و انجام کلیه امور داوری اعم از داخلی و بین المللی.

هـ ـ وکالت در وصول مطالبات مالی ـ بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و سایر مراجع مالی داخلی و بین المللی.

برابر قوانین و مقررات، تابعیت مؤسسه ایرانی است لکن حوزه فعالیت آن عرصه بین المللی بوده و در بسیاری از کشورها دارای نماینده حقوقی می باشد. مشاوره حقوقی از مهمترین مباحث علم حقوق، وکالت و داوری می باشد به همین دلیل است که یک مشاور خوب می تواند باعث شود روند یک پرونده از ابتدا در جریان رسیدگی در مراجع قضایی یا داوری به خوبی و با آگاهیهای علمی و عملی به صورت درست پیش برود.